Brøndrenovering

Hos Nymann Kloakservice har vi stor erfaring med brøndrenovering.

​Det kan være at minimere tryktabet, og for at undgå risikoen for tilstopninger og overstrømninger udføres alle bundrender ( bundløb ) i brøndene og overgange jævnt afrundende.

Bundrender bør udføres i samme dybde som ledningsdimensionen. Banketten bør udføres med fald mod bundrenden på mellem 175 – 400 promille.

Det kan være pga. rotter. Rotter graver sig tit ud gennem brønde og laver redder. Det er tydeligt når man åbner brønden hvis der ligger meget jord i den og der er huller i banketen (de skrå sider i brønden). Der ville i nogle tilfælde også være huller i græsplænen og belægningen har sat sig omkring brønden.

Hvis der er mistanke om rotter, ville det være fornuftigt at få lavet en TV-inspektion og finde evt. anden rotteaktivitet og derefter monteret en rottespærrer.

Det kan også være slidtage som gør at det ville være fornuftigt med en renovering for at undgå driftforstyrrelser.

Utætheder. Pga grundvandstryk kan vandet trænge ind i brønden og derfra ville man tætne brønden med et specielt beton produkt.

Vi har også stor erfaring med at ”kravle” ind i gamle hovedledninger eller bygværker og renoverer dem indenfra. Det kan være for at blinde ”døde ledninger”, murer tilslutninger, fuge samlingerne på rørene osv.

Vi kan også tage et kamera med ned og lave TV-inspektion på tilslutninger og stik.

Alt der har med at gå ned i brønde eller kravle ind i gamle ledninger sker med nøje planlægning og med alt det sikkerhedsudstyr der er påkrævet.

Kontakt os med jeres næste specielopgave

Kontakt os på telefon 70 70 72 21 eller sende en e-mail til info@nymann.com

Luk